Bjäre 2 - 2019-20

Bjäre 2 spelar kommande säsong

2020-2021 i Div 3. 

Lagledare, kontaktpersoner:

Roland Paulsson, lrvpaulsson@mail.com

Gunnar Nilsson, kghnilsson@gmail.com

Lagmedlemmar:  

Gunnar Nilsson, Roland Paulsson, Alf Hafmar, Lise-Lotte Wejklint,

Lennart Ibsonius, Kerstin Nilsson, Janet Klingstedt, Roland Klingstedt,

Sven-Åke Andersson

Reserver:  Gunilla Boström, Rolf Svensson, Kjell Svensson

»   Curabitur